Bijbel boeit gangster: hij leest zijn eigen naam

Davide Cerullo1

Foto: Een aantal jaren nadat Davide Cerullo uit de gevangenis kwam, richtte hij in Scampia (Napels) een buitenschoolse opvang op. 

 

Door Karolien Lievense

In de net uitgekomen HP De Tijd staat er heel kort iets over geschreven: Davide Cerullo, voormalig lid van een misdaadbende uit het Italiaanse Napels, kwam in de gevangenis tot inkeer door het lezen van de Bijbel.

Cerullo vond in de gemeenschappelijke ruimte van de gevangenis een Bijbel en begon deze te lezen. De moeilijke taal begreep hij niet zo goed, maar wat hem opviel was zijn eigen naam: David. Die kwam hij meerdere keren tegen. Hij scheurde twee blaadjes uit de Bijbel waarop onder meer de geschiedenis van David en Goliath stond beschreven, en las deze in zijn cel, woord voor woord. Niet één keer, maar een keer of tien.
“Ik wilde net zo slim en sterk worden als hij (David, KL). Van mijn celgenoten viel weinig te leren, dus begon ik na de Bijbel meer boeken te lezen. Dat gaf mij kracht om te breken met mijn verleden. Een nieuwe, onbekende wereld opende zich”, zei hij tegen de verslaggever van HP De Tijd.

EEN NIEUW LEVEN
Dit stukje tekst uit een uitgebreid artikel over de Napolitaanse camorra roept allerlei vragen in mij op. Had Cerullo op dat moment in de gevangenis een ontmoeting met God? Is hij nu een christen? In een interview met Libero Pensiero zou hij gezegd hebben:
“In de Handelingen van de Apostelen las ik mijn naam en ik voelde me voor het eerst heel speciaal. Het evangelie heeft me gered.”
Veel meer kan ik op internet niet vinden over deze gebeurtenis. Na zijn tijd in de gevangenis koos Davide Cerullo in ieder geval een totaal ander pad. Hij maakte zich los van de camorra, de misdaadbende waar hij sinds zijn dertiende deel van had uitgemaakt. Op dat moment was hij achttien jaar. Na zijn tijd in de gevangenis ging hij op een andere plaats wonen, ver weg van Napels. Toch keerde hij hier op een gegeven moment weer terug. Inmiddels heeft hij een buitenschoolse opvang opgericht voor kinderen en jongeren in Scampia, de wijk in Napels waar de camorra veel macht in handen heeft. Op deze manier probeert hij te voorkomen dat jongeren zich gaan aansluiten bij de camorra.

GODS BIJZONDERE WEGEN
De verandering die Cerullo in de gevangenis meemaakte, raakt me op de één of andere manier.
We vragen ons misschien weleens af of het zin heeft om een Bijbel in een openbare ruimte te leggen. Wordt deze wel gelezen?
We hebben de neiging uitvoerig na te denken over de wijze waarop we mensen zover kunnen krijgen dát ze de Bijbel gaan lezen. Hoe maken we de Bijbel zo aansprekelijk mogelijk?
Natuurlijk is het niet verkeerd om hiermee bezig te zijn. Maar het getuigenis van Cerullo laat wel zien dat God onze pr niet nodig heeft. Hij gebruikt allerlei manieren om mensen tot zich te trekken, bijvoorbeeld door de aandacht van een persoon te richten op zijn eigen naam die in de bijbel voorkomt. Is dat niet bijzonder?

Kostbare parel door parasiet

Parel

Door Karolien Lievense

In de Zeeuwse oester die vorige maand met tien parels werd gevonden, blijken nu maar liefst 21 parels te zitten, melden verschillende nieuwsbronnen vandaag. Terwijl ik nieuwsbeelden over de bijzondere vondst bekijk, is het alsof de gelijkenis van Mattheus 13 zich voor mijn ogen voltrekt. Ook dáár gaat het om de vondst van een parel.

KOSTBAAR
Het nieuws van de parel maakt voor mij duidelijk hoe kostbaar en hoe waardevol zo’n steentje is. Op de site van de NOS komt edelstenenexpert Hanco Zwaan van het Leidse Museum Naturalis aan het woord. “Voor de Australische kust waar ze op oesters met parels vissen, komt het heel af en toe voor,” zegt hij tegen de NOS. “Maar er moeten daar toch zeker 100 oesters worden opengestoken om één parel te vinden, laat staan 21”. Nog niet zo lang geleden vond men een parel met een doorsnee van 8 diameter. Deze werd verkocht voor 1000 euro. De pas ontdekte 21 parels zijn kleiner dan 8 diameter en zullen dan ook minder waard zijn. Maar de vraagprijs zal vast hoog zijn.

DUUR
Toch willen Naturalis en het Natuurhistorisch Museum Rotterdam de parels graag hebben. Een aantal vrijwilligers van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam hebben geld ingezameld om de parels te kunnen kopen. Wat zullen de giftgevers allemaal moeten laten om geld te kunnen doneren, vraag ik me af. De koopman in Mattheus 13 moest in ieder geval heel veel laten voor één parel. Hij verkocht alles wat hij had voor die ene parel van grote waarde.

TWEE INTERPRETATIES
Deze gelijkenis wordt op twee manieren uitgelegd: de koopman is een kind van God en de parel is Gods heil óf de koopman is God Zelf en de parel is de gemeente. De eerste uitleg heb ik vroeger het vaakst gehoord, maar de laatste tijd hoor ik vaker de tweede. Mij lijkt de tweede uitleg ook de meest waarschijnlijke. Het heil heeft immers niet ons, maar God het meest gekost. Het kostte Hem Zijn Zoon om ons te kopen.

ONTSTAAN UIT STRIJD
De wijze waarop een parel ontstaat is heel bijzonder. Een parel ontstaat als een parasiet of een korreltje zand de oester binnenkomt. Om zichzelf hiertegen te beschermen, scheidt de oester vloeistof af, die zich rondom de zandkorrel of de parasiet verhardt. Uit de strijd tegen vuil of indringers die de oester kunnen beschadigen, ontwikkelt zich iets moois: een parel. Zo is het ook met de gemeente. Die groeit het hardst door de vervolging en door het kruis. In Gods koninkrijk is alles omgekeerd: uit het lijden ontstaat iets kostbaars voor God. Is dat niet bijzonder?