Gods geestelijke wet: vergeven

Door Nelleke Lievense

Jezus zei: ‘Vader vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen’’ Lucas 23:34

God wil dat we onze naasten vergeven, als ons iets is aangedaan. Peter Horrobin heeft een mooi boek geschreven over ‘vergeven’. Het heet ‘’ Het krachtigste gebed op aarde.’’ Daarin schrijft hij: ‘Net zoals de overheid wetten heeft waar we ons aan moeten houden, heeft God geestelijke wetten ingesteld. Eén van die geestelijke wetten is dat we onze naasten moeten vergeven, wanneer zij ons iets hebben aangedaan. Houden we ons niet aan deze wet, dan komen we in een geestelijke gevangenis terecht. We zijn dan niet werkelijk vrij.’’

Verder schrijft Peter Horrobin: ‘Vader vergeef het hun’’ is het krachtigste gebed die we ooit kunnen bidden. Het verandert uw relatie met God. Het geeft ruimte voor de kracht van de Heilige Geest in uw leven. Het vernieuwt uw ziel. Het opent de deur naar Gods genezing.’’
Vergeving van zonden is de grootst mogelijke zegen, die God voor Zijn kinderen klaar heeft liggen. Maar als wij niet bereid zijn anderen te vergeven, zal het beste dat God voor ons leven heeft, helaas aan ons voorbijgaan.’’

VOORBEELD

Als wij werkelijk in de God van de Bijbel geloven, dan heeft dat gevolgen in ons leven. Aan ons is veel vergeven, en dat gebeurt nog steeds, elke dag. Dat gegeven werkt ook door in relaties met anderen. Oprecht geloof kan ook op dit punt niet zonder consequenties zijn voor dit leven met anderen. Er is één groot voorbeeld voor ons, en dat is de Heere Jezus zelf. Zie Hem voor je, genageld aan het kruis, bespot door iedereen om hem heen. Niemand anders op deze aarde, niet vóór en niet na Hem, heeft ooit zo vreselijk onrechtvaardig geleden als Jezus. Niemand anders dan Hij heeft ooit een grotere reden gehad om anderen te beschuldigen en uit te roepen: ‘Dit is niet eerlijk.’
Maar wat deed Jezus?
Hij bad: ‘’ Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen’’

VRIJHEID

God draagt aan ons op om onze naasten te vergeven. In Matth 6:14,15 staat: ‘Want als u de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader u ook vergeven. Maar als u de mensen hun overtredingen niet vergeeft, zal uw Vader uw overtredingen ook niet vergeven. ‘
Het is misschien wel het mooiste geschenk wat God aan ons geeft: vrijheid. Om werkelijk vrij te zijn, vraagt God aan ons dat we ons aan zijn geestelijke wetten houden. Helaas zijn wij mensen vaak niet werkelijk vrij. We zitten in een geestelijke gevangenis, omdat we vol wrok en wrevel leven door wat anderen ons hebben aangedaan. Het kan tussen God en ons in komen te staan. Het kan een blokkade vormen voor gebed, bijbbellezen, en kerkgang. We voelen dat het niet goed is… maar de ander vergeven kan zinloos lijken. We zijn soms zo diep verwond door de ander, dat er van binnenuit een gevoel van onrechtvaardigheid in ons naar boven stijgt dat roept: Dit is niet eerlijk!
Wij mensen zijn meestal niet gericht op vergeving, maar op vergelding.

DAAD VAN LIEFDE

Als we iemand vegeven, betekent het dat we het de ander niet meer aanrekenen wat hij of zij ons heeft aangedaan. Het gaat er niet om dat we vergeten wat er gebeurd is, maar over de beslissing om het onrecht in de relatie niet meer mee te wegen.
Vergeven heeft altijd een positieve uitwerking, ook al kun je niet helemaal daadwerkelijk tot vergeven komen. We mogen God vragen om liefde te geven voor die andere persoon. Als we daarvoor bidden, wil Hij het ons geven.
Jezus leert ons degenen die ons hebben verwond, aan God over te laten, want God zegt( Hebr 10:30) ‘Mij komt de wraak toe en de vergelding’ Jezus zegt eigenlijk: ‘Geef mij u recht tot haten en u zult vrij zijn’’ Een open weg naar de Heere geeft leven en hartelijke vreugde. Die ervaring maakt het mogelijk om écht bereid te zijn tot vergeven.

EERLIJKHEID

Vaak wordt gezegd: ‘Ik heb je vergeven, maar vergeten kan ik het niet.’ Is er dan wel sprake van werkelijk vergeven? Het is begrijpelijk dat iets wat onrechtvaardig en ingrijpend is niet snel vergeten wordt. Maar als het zinnetje ‘maar vergeten kan ik het niet’ er snel achteraan komt, is het de vraag of de vergeving wel echt is. Het is begrijpelijk dat iets nog meegedragen wordt, maar we moeten eerlijk in ons hart kijken als we zeggen te vergeven. We moeten het alleen zeggen als het echt zo is. Dan alleen kan het positieve gevolgen hebben. Door vergeving kan een relatie hersteld worden, maar vaak wordt zij anders dan voorheen. Er is iets gebeurd wat gevolgen heeft voor de onderlinge omgang. Het vraagt veel tijd en inzet om samen de relatie opnieuw en anders in te vullen. Vaak is het moment van vergeving het beginpunt van een lang proces om tot nieuwe verhoudingen te komen.

JEZELF STRAFFEN

Het kan ook zijn, dat je, jezelf moet vergeven om dingen die je anderen hebt aangedaan. Ja, soms hebben we fouten gemaakt, met levenslange consequenties tot gevolg. Het is belangrijk dat we oprecht onze schuld belijden naar God en aan de degene die we schade hebben berokkend. Jezus stierf opdat wij vergeving kunnen ontvangen. Dus wanneer je vasthoudt aan de persoonlijke schuld in deze dingen en toch weigert om jezelf te vergeven, zeg je bijna, dat het niet goed genoeg was wat Jezus voor je deed. Soms is de weigering om jezelf te vergeven een manier om jezelf te straffen voor hetgeen is gebeurd. Je kunt dan eigenlijk niet geloven, dat je vergeving verdient en dus blijf je jezelf veroordelen. Je kiest ervoor het leven aan jezelf te onthouden, omdat je denkt dat, dat het enige is dat je verdient. Maar dat is niet zoals God het ziet.
Wanneer je het krachtigste gebed ‘’Vader vergeef het hun..’ bidt, kan God nieuwe kracht in je leven brengen en je een stap dichter brengen bij de vervulling die Hij voor je heeft.