Wees een zegen met wat je al hébt

Wees een zegen zonder tekst

Door Karolien Lievense

Ik denk al heel snel dat ik over bijzondere gaven moet beschikken om écht iets waardevols te kunnen doen voor God. Herken je dat? Je denkt: Als ik nou  eens heel dicht bij God zou leven, als ik  dit en dat eens had geleerd, als ik …dan zou ik pas écht door God gebruikt kunnen worden.

Maar soms is het beter om te kijken wat je al hébt en daarmee tot zegen te zijn, al is het maar het spreken van een bemoedigend woord, het geven van praktische hulp aan een zieke, gewoon weer de leiding op je nemen in het team. Zou het voor God niet veel belangrijker zijn hóe je iets doet dan wát je precies doet? En zijn natuurlijke gaven niet net zo belangrijk als bovennatuurlijke? Daar gaat Romeinen 12 over.

WARE OFFER
Ik las net een artikel van Gijs van den Brink (Studiebijbel magazine 3.1. 2009) over Romeinen 12, het bijbelhoofdstuk waar de gaven worden belicht vanuit de invalshoek ‘ware offer.’ In Rom. 12:1 staat: “Wijd uzelf aan Hem toe als een levende, heilige offergave, Hem welgevallig. Dat is de geestelijke eredienst die u past”

Het bijbelgedeelte vervolgt met een lijst van allerlei gaven. Zo staat er in vers 6 tot 8:
“De geestelijke gaven die wij bezitten, verschillen naar de bijzondere genade die ieder van ons is geschonken. Is het de gave van de profetie, gebruik die dan in overeenstemming met het geloof. Is het de gave van dienstbetoon of van lering, leg u dan toe op dienstbetoon of onderricht. Wie anderen kan bemoedigen, moet dat doen. Wie iets heeft uit te delen, moet het zonder bijbedoelingen wegschenken. Als u leiding geeft, doe het met ijver, als u barmhartigheid bewijst, doe het blijmoedig.” Het lijkt er hier vooral om te gaan hoe je de gaven of talenten gebruikt die je al hébt.

NATUURLIJKE EN BOVENNATUURLIJKE GAVEN
Van den Brink benadrukt dat Paulus hier geen onderscheid maakt tussen natuurlijke en bovennatuurlijke gaven. Inderdaad is het opvallend dat allerlei gaven kriskras door elkaar staan. dienstbetoon, onderwijs, bemoediging, leiding geven, hulpverlening en ziekenzorg komen heel wat ‘gewoner’ en ‘praktischer’ over dan bijvoorbeeld profetie.

Terecht stelt Van den Brink dat het in deze lijst slechts gaat om voorbeelden. Het zijn geen complete gavenlijsten. Dat hoeft ook niet. Kun je de gaven die God geeft, of ze nou natuurlijk of bovennatuurlijk zijn, beperken in gavenlijsten?
Verder is de ene gave niet beter dan de andere. Het gaat er veel meer om hóe je je gaven en talenten gebruikt. Is je leven een heilig offer voor God? Als je anderen bemoedigt, bemoedig je diegene dan ook echt? Geef je iets weg, doe je dit dan niet met verkeerde motieven? Als je een ander moet helpen, doe je dit dan met blijdschap? (vers 8)

GELOOFSOVERTUIGING
Paulus zegt in Romeinen 12 ook dat we moeten denken in ‘bescheidenheid, naar de mate van het geloof’ (vers 3). Van den Brink past dit vooral toe op de meer ‘bijzondere gaven’:
“Voor alle meer bijzondere gaven is het van belang dat we handelen naar de mate van onze geloofsovertuiging. Geloof staat dan tegenover twijfel. Paulus zegt in Rom.14:23 ‘Maar wie twijfelt, wanneer hij eet, is veroordeeld, omdat hij het niet uit geloof doet. En al wat niet uit geloof is, is zonde.’ We mogen niet denken, baat het niet dan schaadt het niet. Twijfel schaadt! Niet ‘uitstappen in geloof’ als je dat geloof niet hebt. Dat is bijzonder schadelijk. Maar ben je eenmaal zelf overtuigd dat de Heer je iets laat zien, spreek vrijmoedig. Je bent het de Heer en de gemeente verplicht. Het is ook schadelijk als je uit schaamte zwijgt.”

Related Posts
Vrouw, single en kinderloos: roeping gemist?
Door Karolien Lievense Ik moet glimlachen als ik de blog van Sofie (Singlesofie.nl) lees over het verjaardagsfeestje van haar zwager. Ze zat als single tussen de jonge moeders en de zwangere ...
READ MORE
Kun je de gaven van de Geest aanleren?
  Door Karolien Lievense De meest uitvoerige bijbelhoofdstukken over de gaven van de Geest zijn 1 Korinthiërs 12 en 14. Sommigen leggen de nadruk op de woorden 'streeft naar de beste genadegaven' (1 ...
READ MORE
Vrouw, single en kinderloos: roeping gemist?
Kun je de gaven van de Geest aanleren?